+48 789 314 753

pon – pt: 9:00-17:00

blog prawny

W jakim czasie ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie?

ubezpieczyciel czas na wydanie decyzji
4 marca, 2023

W jakim czasie ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie?

Zgłosiłeś szkodę i zastanawiasz się ile musisz czekać na odpowiedź? Dowiedz się, ile czasu ma ubezpieczyciel na wydanie decyzji w Twojej sprawie.

W przeciwieństwie do poszkodowanego, który nie jest ograniczony terminem na odwołanie od decyzji, ubezpieczyciel ma obowiązek udzielać odpowiedzi w terminach, które wynikają z ustawy.

Decyzja o przyznaniu odszkodowania i decyzja odmowna

Pierwszy termin odnosi się do decyzji o przyznaniu odszkodowania i zadośćuczynienia albo wydania decyzji odmownej.

Sytuację tę reguluje art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Najistotniejszym jest, że ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę należnego Ci odszkodowania. Pamiętaj, że nie są to dni robocze, a kalendarzowe, więc wliczają się w to także weekendy. W przypadku odmowy przyznania odszkodowania czy zadośćuczynienia, towarzystwo ubezpieczeniowe w terminie 30 dni musi wydać decyzję o odmowie uznania Twoich roszczeń. W jej uzasadnieniu musi wskazać, dlaczego przyjął takie stanowisko. Jeśli więc ubezpieczyciel otrzymał Twoje zawiadomienie o szkodzie 1 marca, to powinien najpóźniej 31 marca wydać decyzję.

Czy tak jest zawsze?

Nie. Musisz wiedzieć, że w szczególnych przypadkach ubezpieczyciel może wydłużyć termin 30-dniowy. Stanie się tak np. wtedy, gdy nie dołączysz do zgłoszenia szkody kompletnej dokumentacji. W takim wypadku ubezpieczyciel musi zawiadomić Cię w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, że nie jest w stanie ocenić, czy przysługuje Ci odszkodowanie. Jeżeli przekażesz ubezpieczycielowi potrzebne dokumenty, to musi wypłacić Ci odszkodowanie w terminie 14 dni od uzupełnienia dokumentacji. Jednak to wszystko nie może jednak trwać dłużej niż 90 dni od momentu zawiadomienia o szkodzie.

Kiedy ubezpieczyciel może przekroczyć termin?

Jeśli trwa postępowanie cywilne albo karne, od którego zależy uznanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, to nie musi on wywiązywać się z powyższych terminów. Nie dotyczy to jednak każdej sytuacji, w której toczy się postępowanie karne przeciwko sprawcy wypadku. Dopuszczalne przekroczenie terminów przez ubezpieczyciela zdarza się częściej w sprawach błędów medycznych.

Co na to sądy?

Sądy stoją na stanowisku, że fakt toczenia się postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku nie upoważnia ubezpieczyciela do biernego oczekiwania na zakończenie tego postępowania. Nie może on więc zasłaniać się tym, że nie może wydać decyzji, ponieważ postępowanie karne jeszcze się nie zakończyło. Jeżeli ubezpieczyciel tak postąpi, to naraża się na odpowiedzialność za opóźnienie w swoim działaniu.

Sądy twierdzą, że działalność ubezpieczeniowa ma charakter profesjonalny i należy przyjąć, że zakład ubezpieczeń jest w stanie sprawnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne we własnym zakresie, dlatego powinien przestrzegać powyższych terminów. W przeciwnym wypadku będzie musiał zapłacić odsetki od chwili, w której mógł wydać decyzję o odszkodowaniu, lecz tego nie zrobił.

 

***

 

Jeśli nie potrafisz poradzić sobie samodzielnie w sporze z ubezpieczycielem, to nie poddawaj się – zgłoś się do mnie. Skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika pomoże uniknąć niepotrzebnego stresu i pomyłek.

 

Zapraszam do kontaktu!

Emilia Maniara

radca prawny