+48 789 314 753

pon – pt: 9:00-17:00

blog prawny

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek drogowy?

odszkodowanie za wypadek drogowy
20 lutego, 2023

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek drogowy?

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za wypadek drogowy? A może przyznana kwota jest rażąco niska? Dowiedz się, co zrobić, by uniknąć błędów w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Miałeś wypadek drogowy i doznałeś w nim uszczerbku na zdrowiu, a ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? A może przyznana kwota jest rażąco niska? Dowiedz się, co zrobić, aby uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym.

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym

Chwila nieuwagi i … stało się! W Twój samochód uderzył inny kierowca. W wyniku gwałtownego szarpnięcia mocno uderzyłeś głową o zagłówek. Gdy po kilkunastu godzinach pojawiły się bóle i zawroty głowy, wymioty, nie mogłeś skręcić szyi, a Twoje ręce zaczęły drętwieć – zaniepokojony udałeś się szybko na prywatną wizytę do neurologa. Termin wizyty w ramach NFZ był tak długi, że nie mogłeś tak długo czekać. Po wykonaniu prześwietlenia okazało się, że nastąpiło zwichnięcie kręgosłupa szyjnego i leczenie może trwać nawet kilka miesięcy. Lekarz przepisał Ci leki, po kilku tygodniach zalecił rehabilitację, ponieważ ból nie ustępował.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania albo zaniża jego wysokość

Zapewne po wypadku zgłosiłeś sam szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Żądałeś wypłaty zadośćuczynienia za to, że cierpiałeś nie ze swojej winy, a także kosztów, które poniosłeś na zakup lekarstw i wizyty u specjalistów. Po miesiącu otrzymałeś decyzję – ubezpieczyciel odmawia zwrotu kosztów leczenia prywatnego, ponieważ twierdzi, że mogłeś skorzystać z leczenia w ramach NFZ. Przyznaje Ci 800 zł zadośćuczynienia. Zdenerwowany odpowiedzią towarzystwa ubezpieczeniowego napisałeś odwołanie. Ubezpieczyciel zaproponował dopłatę 1200 zł. Nie chcesz zgodzić się na tę propozycję, ale nie wiesz co masz robić dalej.

Brzmi znajomo? Jest to niemal standardowy przebieg postępowania likwidacyjnego. Co więc możesz zrobić w powyżej opisanej sytuacji? Przede wszystkim nie bać się procesu sądowego.

Czy mogę odwołać się od decyzji?

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że masz prawo nie zgadzać się z decyzją ubezpieczyciela i skierować pozew do sądu. W pierwszej kolejności masz prawo wnieść do ubezpieczyciela odwołanie od decyzji, którą otrzymałeś. Odwołanie należy wysłać do ubezpieczyciela, który wydał decyzję i można to zrobić na piśmie, ustnie (np. telefonicznie) lub mailowo.

Ile jest czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

W przeciwieństwie do ubezpieczyciela nie jesteś ograniczony terminem na wniesienie odwołania od decyzji. O ile roszczenie się nie przedawniło, nie musisz martwić się, że Twoje odwołanie zostanie odrzucone z powodu przekroczenia terminu. O przedawnieniu roszczeń dowiesz się z innego wpisu na moim blogu. Ubezpieczyciel ma za to obowiązek odpowiedzieć w ustawowym terminie, o czym dowiesz się z innego artykułu na moim blogu.

Odszkodowanie, zadośćuczynienie… Co jeszcze przysługuje po wypadku drogowym?

Z pomocą przychodzi art. 444 oraz art. 445 Kodeksu cywilnego.

Kodeks cywilny w tym zakresie stanowi:

Art. 444

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art.  445

§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu możesz ubiegać się o:
  • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia,
  • odszkodowanie za utracony dochód,
  • odszkodowanie za koszty opieki,
  • odszkodowanie za uszkodzone w wypadku rzeczy,
  • rentę – w szczególnych przypadkach,
  • kwotę, która jest Ci potrzebna na planowane leczenie,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Czy wiesz, że ubezpieczyciele zaniżają kilkunastokrotnie wysokość odszkodowania?

Jeśli byłeś uczestnikiem wypadku i doznałeś uszczerbku na zdrowiu, a samodzielna walka z ubezpieczycielem okazała się być dla Ciebie zbyt trudna, to nie poddawaj się. Skorzystanie z pomocy radcy prawnego, który może reprezentować Cię przed sądem, jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem. Sądy rozpatrują tysiące takich spraw, a moje doświadczenie wskazuje, że dochodzenie roszczeń w sądzie może skutkować uzyskaniem zadośćuczynienia kilkunastokrotnie wyższego niż to, które przyznał Ci ubezpieczyciel.

 

 

Zapraszam do kontaktu!

Emilia Maniara

radca prawny

Kontakt