+48 789 314 753

pon – pt: 9:00-17:00

polityka prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „Cookies” w serwisie www.kancelaria-maniara.pl

I. postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności, z którą się Państwo zapoznajecie, określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu działającego pod adresem www.kancelaria-maniara.pl (dalej jako: „Serwis”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych, uzyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej albo e-maila jest Emilia Maniara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Maniara, ul. Obrońców Pokoju 17 lok. 2, 20-030 Lublin, NIP: 7123442644, REGON: 523326231, adres e-mail: kontakt@kancelaria-maniara.pl, telefon: 789-314-753 (zwana dalej: „Administratorem”).

II. PODSTAWA PRAWNA, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe osób odwiedzających Serwis i korzystających z formularza kontaktowego (dalej jako: „Użytkownicy”) przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).

2. Aby skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego Użytkownik przekazuje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu do kontaktu. W polu „zwięzły opis sprawy” Użytkownik formułuje pytanie bądź krótką wiadomość do Administratora.

3. Wypełnienie formularza kontaktowego służy przekazaniu Administratorowi podstawowych informacji dotyczących sprawy w celu świadczenia na rzecz Użytkownika pomocy prawnej w tym zakresie. Wypełnienie i przesłanie formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Administratora żadnych zobowiązań, w tym finansowych. Precyzyjne warunki współpracy są ustalane każdorazowo przez Administratora z Użytkownikiem.

4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie przez Użytkowników swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne do skutecznego przesłania zapytania do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Użytkownika w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, jego pisemnie upoważnieni współpracownicy oraz inne osoby świadczące usługi na jej rzecz, w tym adwokaci i radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy, którzy są zobowiązani do zachowania ww. danych w tajemnicy. Dostęp do danych osobowych przez wyżej
wymienione osoby odbywa się tylko w niezbędnym celu i zakresie, każdorazowo określonym przez Administratora.

8. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji umów o świadczenie pomocy prawnej przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, polegający na możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez niego w formularzu kontaktowym i udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytanie.

9. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub do czasu ustania celu ich przetwarzania, na co uprzednio wyraził zgodę Użytkownik.

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
d) ograniczenia danych (art. 18 RODO),
e) przeniesienia danych (art. 20 RODO),
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO),
g) sprzeciwu (art. 21 RODO).

12. W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem w wybrany przez Użytkownika sposób – dane kontaktowe znajdują się w Postanowieniach ogólnych niniejszej Polityki.

13. Użytkownikowi przysługuje także uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

III. PLIKI „COOKIES”

1. Serwis wykorzystuje pliki „Cookies” w celu prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej oraz dostosowania zawartości Serwisu do preferencji
Użytkownika, a także w celu tworzenia statystyk odwiedzin.

2. Cookies to pliki umieszczone w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych.

3. Pliki Cookies zawierają wyłącznie informacje na temat urządzenia, nie gromadzą żadnych danych dotyczących tożsamości Użytkownika. Pliki te zawierają w szczególności adres IP urządzenia końcowego, adres strony, która przekierowała Użytkownika do Serwisu, rodzaj przeglądarki, czas wizyty Użytkownika na stronie internetowej.

4. Pliki Cookies stosowane w Serwisie są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe zainfekowanie za ich pośrednictwem urządzeń Użytkowników złośliwym oprogramowaniem albo wirusami.

5. Serwis może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne”, które są plikami tymczasowymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz „stałe”, które są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Użytkownik może usunąć wszystkie pliki Cookies zamieszczone na swoim urządzeniu, wybierając w przeglądarce właściwe ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W tym wypadku możliwe jest jednak dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.