+48 789 314 753

pon – pt: 9:00-17:00

porady online

Radca Prawny Online

porady prawne online emilia maniara lublin

porady online

Porady prawne online –
bez wychodzenia z domu

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom umożliwiam skorzystanie z porady prawnej online – bez wychodzenia z domu. Pandemia COVID-19 pokazała nam wszystkim, jak wiele spraw można załatwić zdalnie – w końcu nawet rozprawy sądowe odbywają się obecnie w ten sposób. Oferuję udzielenie porady prawnej w formie najbardziej dogodnej dla Klienta – mailowej, telefonicznej bądź za pośrednictwem wideokonferencji (program Jitsi Meet) z poszanowaniem bezpieczeństwa i tajemnicy zawodowej. W celu umówienia spotkania proszę wypełnić formularz bądź skontaktować się bezpośrednio na adres mailowy dołączając w razie potrzeby skany lub zdjęcia najważniejszych dokumentów. Warunkiem udzielenia porady prawnej jest uprzednie zaksięgowanie wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii. Wycena dokonywana jest po wstępnej analizie sprawy.

porady online

Wypełnij formularz

regulamin

Regulamin porad prawnych online

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Maniara z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 17 lok. 2, 20-030 Lublin, NIP: 7123442644, REGON: 523326231, adres e-mail: kontakt@kancelaria-maniara.pl (dalej jako: Kancelaria).

Kancelaria będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej, wykonania obowiązków prawnych bądź innych umów przez czas niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym art. 5 RODO.

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie usługi prawnej na Pani/Pana rzecz. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Uzupełniając formularz porady prawnej online wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora.